06-10321082   moniquetunnissen@gmail.comIn beeld bij Monique

Psychomotorisch kinder- en pubercoach

Leerprobleem of problemen met leren


In beeld bij Monique gaat op zoek naar het basisprobleem, door de tijd te nemen en echt te luisteren.

Hoe kan een Psychomotorisch kinder- en pubercoach helpen?


Een kindercoach biedt ondersteuning wanneer een kind even uit balans is.

Soms gaat het leren niet vanzelf en blijft je kind moeite houden met lezen, spelling, rekenen, netjes schrijven, leren van anderstalige woorden, of het leren leren. Of zit je kind niet lekker in zijn vel, als gevolg van verschillende oorzaken bijvoorbeeld; concentratieproblemen, faalangst, onzekerheden of niet begrepen worden.

Wanneer er op school en thuis al veel extra geoefend en over gesproken is en er is toch te weinig vooruitgang, kan het een idee zijn om het kind eens goed in beeld te brengen. Dat kan een kinder-pubercoach.

Door positief te zijn, te werken vanuit een oplossingsgerichte begeleiding en uit te gaan van de kwaliteiten van het kind komt een kind weer tot ontwikkeling.

Dit kan ik bieden:

Lekker in je vel!
Zorgt ervoor dat je weer goed in je vel zit.

Als je kind niet lekker in zijn vel zit, belemmert dat de ontwikkeling.

Waarbij kan ik ondersteunen:

 • spanningen/stress
 • concentratie
 • gedragsproblemen
 • negatief zelfbeeld
 • omgaan met emoties zoals, boosheid, verdriet, somberheid en frustraties

Beelddenk coach
Hulp voor de beelddenker.

Beelddenkers leren fundamenteel anders. Ze zijn visueel en ruimtelijk ingesteld en werken dus het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

Tijdens de trainingen sluit ik hierbij aan en bied ik praktische tools aan. Die ik vervolgens met het kind oefen in onze veilige setting. Als het kind de tools goed kan toepassen binnen bij rekenen/spelling kan het weer functioneren in het talige onderwijs.

Visueel screener

Een goede oogsamenwerking is van belang.

De ogen kijken, de hersenen zien.

Je leert met behulp van je ogen. Die moeten de letters/cijfers lezen, die moeten er woorden/getallen van kunnen vormen en ze moeten zinnen/contextsommen kunnen lezen.

Het is dus van groot belang om bij leerproblemen te onderzoeken hoe de ogen zien. Kun je schakelen van het bord naar je schrift, kunnen je ogen goed focussen, zijn je oogspieren sterk genoeg en kunnen je ogen goed samenwerken, kun je goed verwoorden wat je ziet en ken je voldoende taal om te vertellen wat je ziet?

Visuomotorische problemen komen veel voor bij kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Psychomotorisch kindercoach
Verbinding tussen lijf en brein.

Bij de Psychomotoriek kijken we naar de verbinding tussen het lijf(motoriek) en het brein (psyche).

Er is een samenwerking tussen het brein en je lijf. Je brein stuurt het lichaam aan en je lijf heeft weer invloed op het functioneren van je brein, zowel bij gedrag als het leren.

Wanneer een kind:

 • moeite heeft met het reguleren van emoties (boos,bang)
 • last heeft van faalangst
 • weinig zelfvertrouwen heeft
 • zich druk of juist teruggetrokken gedraagt
 • moeilijk kan concentreren
 • leerproblemen heeft op school
 • gevoelig reageert op de omgeving
 • moeite met schrijven

Een Psychomotorisch Kindercoach weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren. Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet de Psychomotorisch Kindercoach welke doelgerichte bewegingsvormen ingezet kunnen worden om de balans weer te herstellen zodat het kind weer verder kan groeien.

Leren vanuit beweging
Alles wat je leert ontstaan vanuit beweging.

Ieder kind leert vanuit beweging.

Door te bewegen met je lijf, en waar te nemen met de zintuigen doet het kind concrete ervaringen op en door het te koppelen aan eerder opgedane kennis groeit het kind op sociaal, emotioneel en intellectueel gebied. Het is voor veel kinderen heerlijk om vanuit beweging, bijvoorbeeld de tafeltjes of de spellingsregels te leren. Ze benutten dan meerdere ingangen van leren, waardoor ze de stof sneller onder de knie hebben.

Het leren schrijven zijn bewegingen die voor veel kinderen steeds moeilijker worden. Voor het ontstaan van een goed handschrift moet een kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Kinderen komen minder met deze motorische oefeningen in aanraking, doordat het computergebruilk steeds meer toe neemt.


JaMaRa rekencoach
Bij alles wat je leert gebruik je je zintuigen.

Ieder kind leert zintuiglijk.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijk talige rekenactiviteiten
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze lezen automatiseren


Begrijpend lezen
Begrijpen wat je leest.

De kleurmethode is een fantastische methode om te leren begrijpend lezen. Deze methode is erg effectief en vergroot het begrip van een tekst, je leert verbindingen maken, waardoor je de tekst nog beter begrijpt en onthoudt en hij vergroot het plezier in het lezen van deze teksten.


Leren Leren
Leer plannen, raak gemotiveerd en leer tools om effectief te leren.

Leren motiveren is een werkboek waarin met name de kinderen/pubers van het voortgezet onderwijs concrete tools aangeboden krijgen om het leren leren beter onder de knie te krijgen. Ook besteden we in deze trainingen aandacht aan het puberbrein, de spanningen die school op kan leveren, de digitale afleidingen, voeding en slaap.